Is een probleem een probleem?

Blog, Juni 2019

Een vraagstuk dat niet opgelost is, noemen we een probleem. Wat we echter vaak niet beseffen, is dat het merendeel van de vraagstukken in het verleden als eens opgelost. Zeker als je wat ouder wordt (ik geef toe, dat word ik) herken je veel vraagstukken die op je afkomen. En heb je de oplossing als eens zelf gevonden, heeft het probleem zichzelf al opgelost of heeft iemand je de oplossing aangedragen. Een ander woord hiervoor is: ervaring...

Of, zoals iemand eens tegen mij zei: "Ervaring is een opstapeling van opgeloste vraagstukken".

Ik durf te stellen dat zeker 80% van de vraagstukken waar ik in de dagelijkse praktijk tegenaan loop, niet echt een probleem blijkt te zijn. Niet omdat ik zo slim, geleerd of intelligent ben, maar omdat ik gewoon ruim 35 jaar ervaring heb.

Ik ben trouwens ook meer en meer gaan beseffen, dat problemen een noodzakelijk onderdeel zijn van het leerproces van iedereen. Als het probleem je niet verblindt, dan kun je jezelf aanleren om het van allerlei kanten te bekijken, er van te leren en zelfs van te profiteren. Want ieder probleem is tegelijkertijd een kans om conventies te doorbreken. Om eens niet te doen wat je altijd deed, zodat je eens wat anders krijgt dan je altijd kreeg. En dat kan erg verfrissend zijn. Het kan je de kans geven om zaken eens anders aan te gaan pakken. (Mis)bruik dus die situatie en gebruik het momentum om veranderingen te realiseren. Voor jezelf, maar ook voor organisaties is het een kans de gewenste koers in te zetten en meer draagvlak te creëren. Zo wordt een probleem geen probleem meer, maar een grote kans om je doelen te behalen! En vergeet niet, dat er veel mensen om je heen zijn die ervaring hebben...

Bart Toonen
SCOPE® Training - Coaching - Managing