Anders Denken, Beter Doen

Het team van SCOPE heeft samen meer dan een eeuw ervaring als adviseurs en (interim-)managers. Als trainers en coaches. Als creatieve strategen. Als inspiratoren. Als bouwers van merken, organisaties en teams. Als eye-openers en aanjagers. Voor grote en kleine opdrachtgevers. Nationaal en internationaal. En hoe divers ook, altijd inspirerend en stimulerend, om samen snel tot creatieve en praktische oplossingen te komen. Oplossingen die werken!

Op basis van hun gebundelde know how hebben zij de SCOPE methode ontwikkeld: een innovatieve, breed toepasbare denk- en werkwijze, die leidt tot snelle, inspirerende oplossingen op maat.

De SCOPE methode

SCOPE is de nieuwe denk- en werkwijze om snel op verantwoorde wijze problemen blijvend op te lossen op het gebied van communicatie, strategie en management.

SCOPE helpt instellingen en bedrijven hun doelen vast te stellen en/of sneller te behalen door coaching, training en managing. De betrokkenen zijn hierbij zelf leidend. Zij worden tijdens het project bijgestaan door een of meer SCOPE adviseurs in de keuze voor de juiste richting(en).

Illustratie van de SCOPE methode SCOPE staat voor:

- Bepaling van de doelen en planning
- Heldere afspraken met alle betrokkenen
- Het proces om nieuwe inzichten en oplossingen te creëren
- Denkrichtingen en oplossingen selecteren en uitwerken
- Uitwerking evalueren en nieuwe doelen bepalen

Het proces wordt op deze wijze inzichtelijk gemaakt. Er kan doelgericht gewerkt worden aan nieuwe inzichten en oplossingen voor uiteenlopende opdrachten.

SCOPE richt zich namelijk niet op specifieke branches of bepaalde lagen in organisaties. SCOPE werkt integraal, afhankelijk van het probleem. En dit kan zijn op de werkvloer, maar ook op managementniveau, tot en met herpositionering of het mission statement en de consequenties daarvan voor de organisatie en de bedrijfscultuur.

Bij SCOPE staat niet het succesvol doorlopen van een training of coachingprogramma centraal, maar de blijvende oplossing van het probleem. Anders Denken, Beter Doen.

Anders Denken:
  • Het probleem wordt beschreven door alle betrokkenen.
  • Het probleem wordt verzakelijkt, waardoor het losgemaakt wordt van eventuele emoties.
  • Deze nieuwe vrijheid geeft inzicht en doorzicht in de bestaande situatie, waardoor de rol en de positie van iedere betrokkene helder wordt.
  • Door het afstand nemen en het loskomen van de bestaande situatie worden oplossingsrichtingen geformuleerd.
  • De oplossingsrichtingen worden samengebracht en geordend tot een concrete oplossing.
  • Deze uitkomst wordt geëvalueerd en wanneer mogelijk nog aangescherpt in detail.

Beter Doen:
  • Duidelijke doelstellingen binnen de organisatie,
  • Helderheid in verantwoordelijkheden, taken en rollen,
  • Een positieve en productieve bedrijfscultuur,
  • De oplossing wordt breed gedragen en concreet doorgevoerd in de organisatie. Indien nodig worden een of meer betrokkenen begeleid in dit proces, bijvoorbeeld door wekelijkse gesprekken (ook online), terugkomsessies, etc. Dit is een integraal onderdeel van de methode.

Speciaal voor operationeel leidinggevenden werd de training- en coachingsmethode ontwikkeld onder de naam SCORE®.

Kiezen voor de SCOPE methode betekent kiezen voor helderheid en kiezen voor een proces waarin je samen, met alle betrokkenen, tot oplossingsrichtingen komt die werken. En dat op een solide, verantwoorde manier.

Omdat iedere vraag of probleem anders is, biedt de SCOPE methode uitsluitend maatwerkoplossingen. Wel kent de methode een aantal vaste stappen om tot de blijvende oplossing te komen, door middel van individuele en/of groepsessies.

Om een probleem daadwerkelijk duurzaam op te lossen, is het allereerst noodzakelijk om dat probleem te benoemen en duidelijk te beschrijven. In veel gevallen blijkt namelijk dat wat gezien wordt als 'het' probleem, slechts een symptoom is van een dieperliggend vraagstuk.

We starten daarom met de briefing door de opdrachtgever, die we vervolgens vertalen naar de debriefing: de (her)formulering van het probleem. Is de opdrachtgever het hier mee eens, dan wordt op maat het oplossingsvoorstel gemaakt en gaan we volgens planning aan de slag.

Voor onze werkzaamheden maken wij gebruik van D-E-R-U-I-M-T-E, onze eigen werkplaats in de gemeente Molenlanden. Deze ruimte is geschikt voor individuele coaching en groepssessies tot en met 50 personen. Bezoek de website van D-E-R-U-I-M-T-E voor meer informatie.

Wil je meer weten over de SCOPE methode -of over SCORE- en over de benadering van jouw problematiek? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

NEEM CONTACT OP