Diverse cases van SCOPE®

Case 1

Een zorginstelling zoekt naar een nieuwe organisatiestructuur en dus een nieuwe visie en leidinggevende principes die passen bij de veranderde vraag en het kleinere budget. Hoe zorg je voor draagvlak na een periode van strijd en tegenstrijdige belangen met bestuurder, medewerkers en medezeggenschap?

Case 2

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor groenvoorziening, weten alles over groeien en bloeien. Maar begrijpen ze het belang van communicatie? En als ze dat begrijpen, hoe presenteer je je plannen aan B&W? Hoe verdedig je je plannen bij actiegroepen? Hoe communiceer je met burgers die overlast ervaren van werkzaamheden? En hoe ontwikkel je nieuwe ideeën om effectief groen in te zetten voor een betere leefomgeving?

Case 3

In de intramurale gezondheidszorg wordt nog vaak op een conventionele wijze gewerkt. Het is voor bestuurders en managementteams vaak moeilijk om deze cultuur te doorbreken. Hoe krijg je teams zover dat men beter gaat aansluiten bij een veranderende vraag vanuit cliënten?

Case 4

Door de veranderende markt moet een grote publieksorganisatie zijn missie en propositie herijken - en daarmee de verantwoordelijkheden en de rollen binnen het managementteam en de organisatie. Hoe zet je de juiste stappen en maak je deze concreet op een manier die intern breed gedragen wordt en extern zorgt voor de juiste aantrekkingskracht?

Case 5

Een centrum voor topklinische behandeling in de zorg heeft veel medische specialisten in dienst. Er is langdurig discussie over de balans tussen goede behandeling/diagnostiek en een goede betaalbare bedrijfsvoering. De relatie tussen behandelaren en de leiding is inmiddels afstandelijk. Het managementteam wil deze schijnbare tegenstellingen overbruggen en een gedragen beleid ontwikkelen dat efficiënt, doelmatig en kwalitatief is. De cultuur is behoudend en toedekkend.

Case 6

Een grote Nederlandse vereniging wil nieuwe producten en diensten ontwikkelen met behulp van de denkkracht van eigen mensen. Hoe wakker je de creativiteit aan bij mensen die niet gewend zijn om lateraal te denken? Hoe selecteer en implementeer je de nieuwe producten en diensten? En hoe zorg je er voor dat het een permanent lopend proces wordt?

Case 7

Managers van een wereldwijd opererende organisatie hebben de uitdaging om op grote afstand, binnen verschillende culturen en omstandigheden, één merk naar buiten te brengen en één identiteit uit te stralen. Hoe organiseer je dit binnen het dagelijks werk? Hoe bundel je de kennis en ervaringen van alle medewerkers uit alle windstreken? Hoe vertaal je dit in een permanente stroom van verbeteringen en innovaties die overal toepasbaar zijn?

Heeft u een vergelijkbare case?

Wilt u eens de mogelijkheden bespreken voor uw specifieke situatie? Neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

NEEM CONTACT OP